Długi nie muszą oznaczać, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem prawnym, które umożliwia wyjście z długów i odzyskanie płynności finansowej. Pozwala ona bowiem na całkowite umorzenie lub redukcję zobowiązań dłużnika.

Upadłość konsumencka – Maksymalnie uproszczone procedury

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej została maksymalnie uproszczona. Mimo to jednak warto w jej przypadku skorzystać z pomocy prawnika. Upadłość konsumencka ogłaszana jest w postępowaniu upadłościowym, które jest tzw. postępowaniem wnioskowym. Oznacza to, że koniecznym jest aby to dłużnik zawnioskował o przyznanie mu tego statusu.

Jakie warunki muszą być spełnione aby ogłosić upadłość konsumencką?

Aby mogła być ogłoszona upadłość konsumencka konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim osoba, która o nią wnioskuje musi być konsumentem. Oznacza to, że musi ona być osobą fizyczną, która dodatkowo nie prowadzi działalności gospodarczej. ,

Drugim warunkiem koniecznym aby upadłość konsumencka mogła być ogłoszona jest aby niewypłacalność trwała od co najmniej trzech miesięcy. Wbrew temu co się powszechnie uważa, fakt że niewypłacalność powstała bez winu dłużnika nie stanowi przesłanki aby ogłosić upadłość konsumencką. Może to być jednak istotne w dalszych etapach postępowania.

Jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce?

Upadłość konsumencka nie zwalnia z konieczności spłaty swoich zobowiązań. W trakcie trwania procedury określany jest dokładny stan posiadania dłużnika i na tej podstawie ustala się dalsze kroki. Jednym z pierwszych takich kroków jest stworzenie planu spłaty wierzycieli.

Jest to zadanie dla syndyka masy upadłościowej. Jeśli dłużnik nie przyczynił się do swojej sytuacji wówczas upadłość konsumencka zobowiązuje go do spłacania wierzycieli przez maksimum 3 lata. W innej sytuacji jest to nawet 7 lat. Po tym okresie czasu, jeśli zobowiązania są wypełniane sumiennie, ich pozostała część zostanie umorzona. Wyjątkiem są świadczenia alimentacyjne i odszkodowawcze.

Upadłość konsumencka wiąże się z utratą części majątku, stanowi jednak lepsze rozwiązanie niż pogrążanie się w długach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *